kontakt Facebook

CENTRÁLNÍ DISPEČINK IDS JK

K datu 1. 9. 2018 byl zřízen Centrální dispečink Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje. Projekt byl financován díky prostředkům Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a kofinancován Jihočeským krajem. Realizace projektu započala v lednu 2018 vyhlášením výběrového řízení na dodavatele softwaru dispečinku – vítězným dodavatelem se stala firma T-MAPY spol. s.r.o. Dne 28. 8. 2018 proběhlo dodání finálního produktu.

Hlavním cílem realizace společného dispečinku je sledování a koordinace jednotlivých dopravců v systému IDS JK, které bude sloužit k dodržování garantovaných návazností spojů, řešení mimořádných situací a informování cestujících o aktuálním provozu. Pro koordinátora dispečink poslouží jako nástroj k analyzování a optimalizaci veřejné dopravy.

V současné fázi probíhá pilotní provoz, s postupným vybavováním vozidel dopravců moderními technologiemi se budou do systému zapojovat další vozidla. Provoz dispečinku povede ke zkvalitnění dopravních služeb v IDS JK a pevně věříme, že mimo jiné dojde k vyšší oblibě veřejné hromadné dopravy a k získání dalších cestujících využívajících IDS JK.

Součástí systému je webová aplikace pro veřejnost, pomocí které si cestující může vyhledat spoj, na který čeká, a okamžitě ví, kde se vozidlo nachází. Její pilotní provoz najdete ZDE.

V blízké budoucnosti plánujeme zpřístupnění polohových informací o všech vozidlech smluvních dopravců (mimo Dopravního podniku města České Budějovice) v území IDS JK. Koncový termín zapojení všech autobusových vozidel je dán novými smlouvami pro závazek veřejné služby, které začnou platit od roku 2020.

Zároveň plánujeme spustit provoz call centra, kde Vám naši pracovníci zodpoví informace týkající se jízdních řádů, tarifu IDS JK i aktuální situace v dopravě (zpoždění spojů). Předpokládané zahájení provozu je začátkem roku 2019. O zahájení provozu call centra budou cestující včas informováni.

dispecink.JPGPopis řádného fungování Centrálního dispečinku IDS JK:

Řádným provozem Centrálního systému dispečinku IDS JK se rozumí takový provoz, který zajistí přínosy, pro které je systém pořízen a provozován. Těmito přínosy a základními funkcemi jsou: 

1. Průběžné sledování polohy vozidel veřejné dopravy přímým sledováním polohových informací z vozidel.

2. Automatické sledování zpoždění vozidel ve vztahu k jízdním řádům.

3. Vyhodnocení možných ohrožení garance návazností, řešení mimořádností v dopravě.

4. Informování veřejnosti o aktuálním stavu provozu pomocí webové aplikace.

5. Kontrola podmínek provozu vycházejících ze závazku veřejné služby v přepravě cestujících.

Technické požadavky najdete zde.