kontakt Facebook

Změna jízdních řádů na regionální železnici

Přidáno 04. 12. 2017

Od 10. prosince 2017 dochází ke změně jízdních řádů, v článku jsou popsány nejduležitější změny v organizaci regionální železniční dopravy. 

 

JÍZDNÍ ŘÁD 2017/2018

JIKORD připravil na období 2017 / 2018 mírný nárůst nabídky regionální železniční dopravy, který zohledňuje potřeby obyvatel a návštěvníků Jihočeského kraje 

pdf-ikonka.pngJízdní řád pro období 2017/2018 - Jihočeský kraj platnost od 10. 12. 2017

Přehled rozšíření objednávky na konkrétních tratích

Železniční trať 190 České Budějovice – Horažďovice

Železniční trať 200 úsek Protivín – Písek město

Na těchto dvou tratích dochází k zásadnímu rozšíření objednávky dvou produktů. Základem je celotýdenní dvouhodinový interval osobních vlaků v úseku České Budějovice – Strakonice, které jsou ve špičkách pracovních dní doplněny vlaky zohledňující potřeby zaměstnanců a studentů, v určitých úsecích na cca hodinový interval.

Dalším doplňkem jsou vybrané posilové spoje v úseku České Budějovice – Zliv, které posilují nejzatíženější úsek tratě 190, dle dat z roku 2011 z ČSÚ (SLDB) na této relaci dojíždí přes 600 lidí denně.

Rovněž je zlepšeno mezikrajské spojení v úseku Strakonice – Horažďovice osobními vlaky, některé jsou vedeny v relaci České Budějovice – Horažďovice, nejvýznamnější jsou přímé vlaky Strakonice – Plzeň (příjezd do Plzně na 7. hodinu ranní – zrychlený osobní vlak a zpět v 15 h z Plzně do Strakonic jako spěšný vlak, který prokládá rychlíky ve 14 a 16 hodin).

Ve směru na Písek byly zavedeny nové vnitrokrajské rychlíky Písek město – České Budějovice (2 spoje ve směru do Českých Budějovic + 1 zastávkový spoj a 3 spoje ve směru Písek město), které doplňují rychlíky Ministerstva dopravy v časech, kdy byly redukovány. Ambice těchto rychlíků je zkrácení cestování ze všech částí Písku podél tratě 201, protože nekončí na kraji města na nádraží, ale využijí potenciálu nové zastávky Písek jih a jsou ukončeny na stanici Písek město. V Protivíně zastavují i na zastávce Protivín – zastávka blíže centru města.

Rychlíky ve 20:02 z Plzně do Českých Budějovic a ve 20:04 z Českých Budějovic do Plzně pojedou nově i v sobotu. 

Železniční trať 196 České Budějovice – Summerau Gr. (-Linz)

Železniční trať 195 Rybník – Lipno nad Vltavou

Zde bylo nutné se spěšnými vlaky České Budějovice – Linz projet vybrané zastávky u menších obcí, aby Jihočeský kraj dodržel mezinárodní dohody s ostatními partnery ohledně mezistátní dopravy (dodržení přípojů v Českých Budějovicích, časů požadovaných rakouskou stranou, zatraktivnění jízdní doby). JIKORD si uvědomuje i důležitost obsluhy menších obcí a bylo rozhodnuto o zavedení osobních vlaků v úseku České Budějovice – Loučovice). Jedná se o 3 páry spojů, u některých dalších spojů byla zrušena některá omezení.

 

Železniční trať 199 České Budějovice – Gmünd Gr. (-Vídeň)

Tato důležitá trať posílením provozu získá významnější roli v příměstské dopravě v okolí Českých Budějovic a zároveň zlepší dostupnost příhraničního regionu. Zde byl zaveden nový pár vlaků v odpolední špičce v 17:09 z Českých Budějovic a v 16:03 z Českých Velenic v pracovní dny, zrušeno omezení u vlaku v 15:09 z Českých Budějovic do Českých Velenic, který nově pojede i o pracovních dnech o prázdninách (dnes jede jen ve dnech školního vyučování. Zrušeno je omezení o víkendech, mezi 8. a 20. hodinou byl zaveden celotýdenní dvouhodinový interval, s návaznosti na rychlíky v Českých Budějovicích a mezistátní vlaky do Vídně v Českých Velenicích.

Železniční trať 201 Ražice – Písek – Tábor

Zásadní je na této trati zavedení vlaku (po 9. hodině) denně dopoledne v úseku Písek město – Milevsko, čímž dojde ke spojení vlaků Tábor – Milevsko a Ražice – Písek město. Tento vlak může být využit např. k cestám na úřady/lékařskou péčí do center, o víkendech jako turistický spoj. Vlaky, které jsou v úseku Tábor – Milevsko/Branice vedeny jen ve dnech školního vyučování pojedou všechny pracovní dny. O víkendu bude ve večerních a ranních hodinách doplněno spojení v úseku Tábor – Milevsko, především jako návaznost na rychlíky Praha – České Budějovice. V průběhu roku 2018 (ode dne vyhlášení) bude uvedena do provozu nová železniční zastávka Písek jih.

Železniční trať 202 Bechyně – Tábor

Hlavním zlepšením je doprava o víkendech na dvouhodinový interval v odpoledních hodinách vždy jedním párem spojů v sobotu / neděli a svátek. Tyto úpravy byly navrženy z důvodu postupné obliby tratě v turistickém ruchu, Bechyně je významné lázeňské město a cíl vodáků z řeky Lužnice.

Železniční trať 203 Strakonice – Blatná – Březnice

Na této trati dochází k nasazení průvodčích na vybrané vlaky na základě požadavků ze strany města Blatná a dalších obcí, která poukazovala na nespokojenost občanů s jízdenkovými automaty a neposkytování informací dopravce v případě zpoždění.

Železniční trať 191 Blatná – Nepomuk

Tato trať leží z části na území Plzeňského kraje, objednávka regionální dopravy je zde stabilizována bez výraznějších připomínek, pro období 2017/2018 zde není předpokládané navýšení provozu.

Železniční trať 220 České Budějovice – Tábor

Pro tento rok o jednotlivé spoje (2 páry spojů), z nichž některé dle možností navazují na expresní vlaky. Další možné rozšíření nabídky dopravní obslužnosti bude možné především po dokončení úseku Dynín – Ševětín (po dobu roku 2018 ve výstavbě druhá kolej, rozšíření rychlé dopravy bez čekání na křižování tyto důvody) a i úseku Doubí – Soběslav (dnes jednokolejná trať, kde není dostatek vhodné kapacity pro osobní vlaky). Z kapacitních důvodů nelze rovněž řešit všechny požadavky na obsluhu úseku České Budějovice – Veselí nad Lužnicí

Železniční trať 224 úsek Tábor – Obrataň

Vzhledem k finanční náročnosti rozšíření nabídky v rámci Jihočeského kraje se zde počítá s malým rozšířením provozu v neděli, kdy bude zaveden nový osobní vlak v odpoledních hodinách ve směru Tábor > Pelhřimov. Nabídka veřejné dopravy je v nejzatíženějším úseku Tábor – Chýnov doplněna autobusy. Doprava na této trati vychází především z priorit kraje Vysočina, na jehož území leží větší část úseku.  Na trati je od počátku JŘ uvedena do provozu nová železniční zastávka Tábor - Měšice.

Železniční trať 225 úsek Veselí nad Lužnicí – Počátky-Žirovnice

Dojde k posunutí odjezdu posledního vlaku v úseku Veselí nad Lužnicí – Jindřichův Hradec na 23:50, aby byla zajištěna dostupnost města Jindřichův Hradec od rychlíku z Prahy, který odjíždí ve 22:02 h.

Železniční trať 226 úsek Veselí nad Lužnicí – České Velenice

Vzhledem k finanční náročnosti zvýšení objednávky ostatních tratích se zde nepředpokládá razantní zvýšení objemu nabídky veřejné dopravy, dopravní obslužnost je zde stabilizována, nicméně nárůst je možný v následujících letech. Pro období 2017/2018 došlo k zavedení večerního vlaku ve 21:37 z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic, jakožto přípoj od rychlíků, zkracující přestupní dobu. Na základě požadavků měst a obcí na trati bylo na letní období připraveno nasazení nízkopodlažních kapacitních souprav s patrovými vozy, které jsou provozně náročnější (spotřeba trakce u velkých lokomotiv oproti motorovým vozům). Tyto soupravy budou zde nasazeny z důvodu řešení kapacitních problémů při přepravě jízdních kol a vyššího počtu návštěvníků regionu.

Železniční trať 227 Slavonice – Dačice (-Kostelec u Jihlavy)

Stejně jako trať 224, větší úsek leží v Kraji Vysočina a objednávka je zde ve shodě s krajem Vysočina, principiálně vycházející z dvouhodinového intervalu v úseku Slavonice – Dačice s posilami v úseku Dačice – Kostelec u Jihlavy. Pro období 2017/2018 se nepředpokládají zásadnější úpravy.

Železniční trať 228 JHMD Jindřichův Hradec – Kamenice nad Lipou (-Obrataň)

Železniční trať 229 JHMD Jindřichův Hradec – Nová Bystřice

Na úzkorozchodné trati 228 Jindřichův Hradec – Obrataň nedochází k zásadním změnám, zatímco na trati 229 dochází k rozšíření provozu na 4 páry osobních vlaků denně-celoročně. Tyto vlaky byly zaváděny, aby se zlepšila dostupnost regionu, úzkokolejná železnice je stále více navštěvovaná, podél tratě 229 se rozvíjí příměstská zástavba (Blažejov, Jindřiš). Rozšíření objednávky na této trati může být pro obce podél tratě velmi prospěšné z důvodu většího potenciálu v turistickém ruchu mimo letní období (individuální turistika, školní výlety...). Region poskytuje dostatek turistických možností i na jednodenní výlety, v okolí se nachází dostatek turistických cílů – muzeum veteránů v Nové Bystřici, hrad Landštejn, muzeum opevnění, Klášter, různé skalní útvary...).

Provozní soubor Šumava

Na tratích 194, 197 a 198 bude nově zajišťovat dopravní obslužnost dopravce GW Train Regio. Budou nasazena nízkopodlažní modernizovaná vozidla, vybavená wi-fi, klimatizací a zásuvkami a bezbariérovou toaletou. Bude umožněna rovněž platba bezkontaktní platební kartou na palubě vlaku. Podrobné informace o službách naleznete na internetových stránkách dopravce.

Železniční trať 194

Na této trati dochází k redukcím mimo letní období v úseku Český Krumlov – Nové Údolí, v úseku České Budějovice – Český Krumlov nedochází k zásadnějším změnám

Železniční trať 197

Vybrané vlaky jsou redukovány mimo letní období v úseku Nové Údolí/Volary – Prachatice, je zajištěna návaznost od většiny rychlíků v ŽST Číčenice do Vodňan, v úseku Prachatice – Číčenice nedochází k zásadnějším změnám.

Železniční trať 198

Na této trati nedochází k zásadnějším změnám. Vybrané vlaky jsou redukovány mimo letní období v úseku Vimperk – Volary, poslední vlak ze Strakonic nově pojede i v neděli ve 22:39 do Vimperku, změna bude vyhodnocována.

Důvodem dílčích redukcí u vlaků s malou frekvencí je nutnost nepřekročení rozsahu železniční dopravy nového dopravce dle smlouvy s Českými drahami a.s.  Omezení platí pouze pro roky 2018 a 2019, poté bude možno v případě frekvenčních potřeb zvýšit současný rozsah až o 10 %.